Stel cookie voorkeur in

Klachtenprocedure

Problemen zijn er om in een vroeg stadium herkend en onderkend te worden. Nog even de kat uit de boom kijken draagt niet altijd bij aan een snelle oplossing. U kunt er maar beter op tijd over beginnen. Als er klachten over (gedrag van) de leerkrachten zijn, verwachten wij dat u het met de leerkracht eerst samen probeert op te lossen. Als u er samen niet uit komt, dan kan er een gesprek met u, de leerkracht en een lid van de directie van de school volgen.

Een ouder heeft ook de mogelijkheid met de klacht naar de contactpersoon van de school te gaan. Op onze school is dat Miranda Buitkamp.

De contactpersoon luistert naar de klacht en doet suggesties om de klacht op te lossen of brengt de partijen bij elkaar om er over te praten. Indien u vindt dat de school uw klacht niet serieus neemt, of niet goed oplost kunt u contact opnemen met het bestuur van de stichting. Het College van Bestuur is bereikbaar via het bestuurssecretariaat (010 - 451 76 75)

Wanneer u dan nog steeds vindt dat de klacht niet goed is opgelost kunt u contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon van de stichting.

Zij zijn bereikbaar via hun centrale e-mailadres: evp@cedgroep.nl of schriftelijk via BLICK op onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel, onder vermelding van “Vertrouwenspersoon”. De enveloppe wordt ongeopend en direct doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon. 

Als dan uw klacht niet naar tevredenheid is behandeld kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Het adres vindt u in hoofdstuk 10 van de schoolgids.

In het kort:

Stap 1: u probeert de klacht op school op te lossen met de leerkracht en/of de directie.

Stap 2: u schakelt de contactpersoon van de school in.

Stap 3: u dient uw klacht in bij het bestuur van de stichting

Stap 4: u dient uw klacht in bij de externe vertrouwenspersoon van de Stichting.

Stap 5: u dient uw klacht in bij de landelijke klachtencommissie.

Contactgegevens

Schoolcontactpersoon

Miranda Buitkamp

m.vanderelst@blickoponderwwijs.nl

Bestuur

Blick op Onderwijs

Vertrouwenspersoon

evp@cedgroep.nl

of: schriftelijk via BLICK op onderwijs, Postbus 776, 2900 AT Capelle aan den IJssel, onder vermelding van “Vertrouwenspersoon”. De enveloppe wordt ongeopend en direct doorgestuurd naar de vertrouwenspersoon.