Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraden van Obs de Paperclip en Obs de Fontein zijn in december 2015 samengegaan in een Themaraad om de fusie voor te bereiden.

Na de effectuering van de fusie op 1 augustus 2016 zijn er in najaar 2016 verkiezingen uitgeschreven voor 6 leden: drie personeelsleden en drie ouders. Omdat er precies 3 leden hebben aangemeld zijn er geen verkiezingen geweest en zijn de leden geinstalleerd.

De leden van de medezeggenschapsraad worden voor een periode van vier jaar gekozen en komen minstens zes keer per schooljaar in vergadering bijeen. Een tweede termijn van vier jaar kan direct volgen op de eerste termijn. Daarna komt deze plek beschikbaar voor een nieuw te kiezen persoon. Bij diverse ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs heeft de MR advies- en/of instemmingsrecht. De directeur is adviserend lid.

Verder heeft ons bestuur een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Eén personeelslid en één ouder van elke individuele school vertegenwoordigen hun school bij de GMR-vergaderingen.
Namens de Groeiplaneet zitten Terence Franssen (ouders) en Els Berk (leerkracht) in de GMR.
 

Vergaderdata MR, schooljaar 2018 - 2019:

Maandag  15 okt 2018 - agenda - notulen

Woensdag 21 november 2018 - agenda - notulen

Dinsdag 29 januari 2019  - agenda - notulen            

Maandag 25 maart 2019 - agenda - notulen

Woensdag 15 mei 2019   - agenda - notulen

Donderdag 27 juni 2019
 

Contact

Email

mr-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl

 

Ouders:

Laila Deelen

Birgit van den Pennen

Debby Mozes

Leerkrachten:

Irene Both

Emmy Schutte

Joce Offerman