Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Wij focussen ons de komende jaren op de volgende punten, welke duidelijk herkenbaar zijn in onze school:

  • De school heeft een heldere visie op ouderbetrokkenheid. Uit alle informatie van de school aan ouders blijkt hoe belangrijk de school ouderbetrokkenheid vindt. Ook in het gedrag van de medewerkers van de school is de visie op ouderbetrokkenheid zichtbaar.
  • De school laat zien dat leraren, leerlingen en ouders actief betrokken worden bij het schoolbeleid. Bijvoorbeeld door middel van panelgesprekken met ouders, een leerlingenraad, een brainstorm tussen leraren, leerlingen en hun ouders over een bepaald beleidsthema, enzovoort. Leraren, leerlingen en ouders weten wat er met hun inbreng gebeurt.
  • Op school is aan alles te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn op school.
  • Leraren, leerlingen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs en de leerresultaten. De school stimuleert het onderwijsondersteunend gedrag van ouders.
  • Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd. Iedereen heeft zijn eigen actieve inbreng. Leerlingen zijn zoveel mogelijk bij alle gesprekken aanwezig. De plaatsen waar gesprekken worden gevoerd zijn voor iedereen comfortabel en gelijkwaardig en er is voldoende tijd voor alle deelnemers.
  • Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar. Zo wordt er respectvol over elkaar gesproken zowel binnen als buiten de school. Voor leraren, leerlingen en ouders die buiten de groep dreigen te vallen voelt iedereen zich verantwoordelijk.
  • Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders. Ouders worden gestimuleerd relevante informatie te delen.
  • Iedereen kan zien welke officieel gemelde klachten er zijn en wat er met deze klachten gebeurt. Natuurlijk worden privacyregels hierbij in acht genomen.
  • De opkomst bij bijeenkomsten met leerlingen en/of ouders is > 80%. De mate van verantwoordelijkheid, betrokkenheid en samenwerking komt hiermee tot uiting.
  • Wetten en regels voor leerlingen en ouders worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd (zoals leerplicht, ouderbijdrage, enzovoort).

(bron: CPS, Ouderbetrokkenheid 3.0)

Visie op Ouderbetrokkenheid

Op Obs de Groeiplaneet halen we samen het beste uit de kinderen.

Op onze school dragen leerlingen, ouders en leerkrachten gezamenlijk verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling, waarbij we allemaal gebruik maken van ieders deskundigheid met een duidelijke communicatie.

Dit allemaal is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.