Stel cookie voorkeur in

Oudervereniging

De oudervereniging (OV) wordt gevormd door een groep ouders, die ondersteunende werkzaamheden voor de school verricht. Bij veel activiteiten op de Groeiplaneet is de oudervereniging een onmisbare schakel. Deze activiteiten worden met veel plezier georganiseerd en zowel door de leerlingen als het team zeer gewaardeerd.

De vereniging heeft ten doel:

        a.      bij de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen, die op de Openbare Basisschool "De Groeiplaneet” te Krimpen aan den IJssel (de "school”) staan ingeschreven, belangstelling voor en de betrokkenheid bij de school in al haar facetten te bevorderen;

        b.     een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het openbare karakter ervan mede te bevorderen;

        c.      het schoolteam te ondersteunen bij de vervulling van haar taak;

        d.     gevraagd of ongevraagd de medezeggenschapsraad van advies te dienen betreffende aangelegenheden van de ouders, voogden, verzorgers en/of leerlingen; en

        e.      het organiseren van activiteiten zoals evenementen voor en door de leerlingen, ouderavonden en vergaderingen.

De oudervereniging organiseert eenmaal per jaar een algehele ouderavond. Tijdens deze avond brengt de oudervereniging een jaarverslag uit en komen algemene schoolzaken aan de orde o.a. de financiële verantwoording, evenals de begroting van het komende jaar. De statuten en het reglement van de oudervereniging zijn notarieel vastgelegd.

Elke ouder is automatisch lid van de oudervereniging. Zijn/haar kind kan daardoor deelnemen aan de activiteiten die door de oudervereniging worden georganiseerd.

De daaraan gekoppelde ouderbijdrage van €45,00 per kind is vrijwillig met dien verstande dat betaling een voorwaarde is voor deelname aan de activiteiten. Die ouderbijdrage is bestemd voor extra voorzieningen en activiteiten, die niet tot het gewone lesprogramma behoren en dus niet door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden betaald. Uit de ouderbijdrage worden de schoolreizen, jaarfeesten en excursies betaald.

Voor leerlingen van groep 8 wordt een extra bijdrage gevraagd, in verband met de meerdaagse schoolreis met uitgebreide activiteiten.  De hoogte van deze verschillende bijdragen worden tijdens de jaarvergadering van de oudervereniging vastgesteld. Het ouderfonds wordt beheerd door de penningmeester van de oudervereniging en tijdens de jaarvergadering wordt - na controle van de kascommissie - verantwoording afgelegd. 

Voor de lagere inkomensgroepen die moeite hebben deze kosten te betalen, is het mogelijk om een bijdrage voor schoolkosten aan te vragen. Meer informatie vindt u in deze link.

Contact

email:

ov-degroeiplaneet@blickoponderwijs.nl
 

Leden 2018-2019:

Kees Jan Reijm

Patrick Fontijne

Jolanda Bakker

Marcella Mulder

Nicole Goudriaan

Carola Heuvelman

Nathalie Koebergen

Miranda van Etten

Chavelli Tahamata

Masha Mes

Christine Mohr

Bob Vos (penningmeester)

Scarlett van Keerbergen (voorzitter a.i.)

 

bankrekeningnummer:

NL42 INGB0002252574 (€ 45,00 per kind)