Stel cookie voorkeur in

Praktische zaken

Schooltijden

Wij hebben een continurooster met vijf gelijke dagen. Vanwege de twee locaties worden er verschillende begin- en eindtijden gehanteerd zodat alle ouders voldoende tijd hebben de kinderen weg te brengen.

Schooltijden groep 1 - 5 onderbouwlocatie Berk 2

Alle dagen          8.45 – 14.00 uur (inloop vanaf 8.30 uur)

Schooltijden groep 6 - 8 bovenbouwlocatie Wielerbaan 17

Alle dagen          8.30 – 13.45 uur (inloop vanaf 8.20 uur)

 

Gescheiden ouders en ouderavonden

Laten we voorop stellen dat het voor het kind niet wenselijk is dat gesprekken dubbel plaatsvinden. Wij gaan er dan ook vanuit dat beide ouders tegelijk naar het gesprek komen. Soms is het door een conflictsituatie echter niet mogelijk om beiden bij het gesprek aanwezig te zijn en is er behoefte aan een extra gesprek. Hier willen we bij uitzondering gelegenheid voor geven.

Bij de downloads ziet u het Protocol Gescheiden Ouders.

Tenslotte een tip: op school hebben we op beide locaties het boek: ‘Aan alle gescheiden ouders. Leer kijken door de ogen van je kind´.   Voor wie het wil lenen: van harte welkom om het te komen halen bij de directie.

Ook de website van Villa Pinedo geeft veel informatie.

 

Verlof aanvragen

Het kan gebeuren dat er omstandigheden zijn, die zo zwaar wegen dat u uw kind buiten de schoolvakanties een dag of een paar dagen van school wilt houden. Voor dit zogenoemde ‘extra verlof’ zijn regels opgesteld. In de gemeente Krimpen aan den IJssel worden deze regels streng gehanteerd. In de folder kunt u lezen welke regels van toepassing zijn en hoe u extra verlof kunt aanvragen. Extra verlof mag alleen worden toegekend wanneer er sprake is van:

  • religieuze feestdagen;
  • gewichtige omstandigheden;
  • aard van het beroep van (één van) de ouders.

Leest u voor u  het formulier(downloads) invult de folder over extra verlof goed door. Voor aanvragen tot en met 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de directie. Voor aanvragen van meer dan 10 schooldagen levert u dit formulier in bij de leerplichtambtenaar.

In beide gevallen moet dit minstens 6 weken van tevoren (uitzondering is uiteraard een sterfgeval) en ten alle tijden met een bewijs van noodzaak.

Schoolmelk

Via de site van Campina kunt u zelf schoolmelk aanvragen. Wij krijgen deze wijziging dan vanzelf door.

De schoolmelk wordt tot kort voor de pauze in de koelkast bewaard, en uitgedeeld aan de kinderen.

Op deze pagina

Schooltijden

Gescheiden ouders

Verlof aanvragen

Schoolmelk