Stel cookie voorkeur in

Protocol gescheiden ouders

Nu we sterk investeren in contacten zien we steeds meer vragen komen over hoe om te gaan met gescheiden ouders. We zijn er blij mee dat deze vragen komen.
Laten we voorop stellen dat het voor het kind wenselijk is dat gesprekken niet dubbel hoeven plaats te vinden. Dat vinden gelukkig veelal alle gescheiden ouders ook. Soms is het echter niet mogelijk om beiden bij het gesprek aanwezig te zijn door een conflictsituatie. Regelmatig voelt  de een zich dan ook niet door de ander vertegenwoordigd en is er behoefte aan een extra gesprek. Hier willen we bij uitzondering gelegenheid voor geven.

In de downloads rechts ziet u het Protocol Gescheiden Ouders.

Tenslotte een tip: op school hebben we op beide locaties het boek: ‘Aan alle gescheiden ouders. Leer kijken door de ogen van je kind´.   Voor wie het wil lenen: van harte welkom om het te komen halen bij de directie.

Ook de website van Villa Pinedo geeft veel informatie.