Stel cookie voorkeur in

Laat zien wie je bent!

Op de Groeiplaneet geloven we dat iedereen ergens goed in is. Daarom bieden we de ruimte en dagen we je uit om te laten zien wie jij bent. Kinderen mogen samen met ons ontdekken waar hun talenten liggen. Je mag bij ons jezelf zijn en met respect voor anderen zeggen wat je vindt.

Zo komen we erachter dat we best veel op elkaar lijken, maar soms ook verschillen. Juist die verschillen maken de wereld een stuk leuker. Daarom leren we op de Groeiplaneet om met plezier samen te werken en respect voor elkaar te hebben. Zo zorgen we ervoor dat iedereen zich bij ons thuis voelt!

 

Onze planeet

De Groeiplaneet is een overzichtelijke school met een fijne sfeer. Naast aandacht voor taal, rekenen en spelling is er ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken op het gebied van sport, techniek, kunst en creativiteit. Natuurlijk vinden we het belangrijk dat iedereen maximaal presteert op zijn eigen niveau.

Om je zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen, zorgen we ervoor dat wie dat nodig heeft voldoende extra ondersteuning krijgt, terwijl leerlingen die juist extra uitdaging nodig hebben, deze ook krijgen. Hierdoor blijft iedereen geboeid en gestimuleerd om het beste uit zichtzelf te halen.

We geloven dat onze open cultuur, die zich kenmerkt door creativiteit en structuur een belangrijke basis biedt voor jouw ontwikkeling.

De Groeiplaneet is net een wereld in het klein. We trekken ons niet terug in onze school, maar zijn juist betrokken op de wereld om ons heen.

Je merkt bij ons dat iedereen er mag zijn. We doen het samen en leren van elkaar.

 

Open voor iedereen

We zijn een openbare school. Daarom maak je bij ons kennis met verschillende levensbeschouwingen en is er veel aandacht voor de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

We leren kinderen waarnemen hoe verschillende achtergronden tot anders denken en handelen kunnen leiden.

Zo wordt het ook makkelijker om je eigen inzichten en opvattingen te ontwikkelen. Als je weet wat de ander beweegt, kun je beter met elkaar samenleven!

Met plezier (op)groeien

•  Kinderen voelen zich snel thuis bij ons door de kleinschaligheid en fijne sfeer.

•  Kinderen, ouders en leerkrachten praten samen over hoe het met je gaat en wat je ambitie is.

•  Kinderen kunnen hun talent ontdekken op het gebied van sport, kunst, techniek en creativiteit.

•  Kinderen leren bij ons met verschillen om te gaan er is aandacht voor sociale vaardigheden.

•  Kinderen maken kennis met verschillende levensbeschouwingen.