Stel cookie voorkeur in

Wetenschap, Natuur en Techniek

We willen de kinderen een nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding stimuleren. Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren waarmee 21eeuwse vaardigheden worden ontwikkeld zoals: creativiteit, ondernemingszin en kritisch denken. Er worden sociale vaardigheden geoefend zoals: samenwerken, talenten leren waarderen van elkaar, samen plannen, samen overleggen, samen denken en samen reflecteren.

In 2017 hebben wij een Wetenschap, Natuur en Techniekplan ontwikkeld, werken wij met techniekcircuits via de Techniektorens en nemen we delen aan techniekactiviteiten.

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn we begonnen met een nieuwe zaakvakken methode die de vakken geïntegreerd aanbiedt binnen een thema.