Stel cookie voorkeur in

Onze visie: Boeiend Onderwijs

24 april 2017

Doelen: wat willen we leren vandaag?

Wat gaan we leren en wat WIL jij leren? Waar werken we naartoe in een les? Wat weet jij al? En wat is aan het eind van de les blijven 'plakken'? Hoe zorgen we dat iedereen een beetje beter wordt...

24 april 2017

Betekenisvolle omgeving

Met betekenisvol leren wordt bedoeld dat het onderwerp van een opdracht aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van het kind. Leren uit een boek is slechts een middel en een manier om...

24 april 2017

Samenhang creëren

Systeemdenken is het vermogen om relaties te zien en te begrijpen in dynamische systemen. Door deze manier van denken zien we ook het totaalbeeld, niet slechts de details. Ook hebben we oog voor de...

24 april 2017

Breinkennis gebruiken

Met herhaling wordt niet alleen het stampen van feitenkennis bedoeld, maar ook het oefenen van vaardigheden, het kweken van een nieuwe attitude, etc. Elke keer dat dezelfde neuronen samen vuren...

24 april 2017

Denkgewoonten inzetten

De denkgewoonten zijn 16 strategieën die leiden tot intelligent gedrag en een probleemoplossend vermogen. Wij willen kinderen stimuleren om intelligent gedrag te ontwikkelen zodat ze in het...

24 april 2017

Samenwerken en Coöperatief Leren

Coöperatieve werkvormen zijn werkvormen waarbij alle kinderen geactiveerd worden om mee te doen in wisselende groepen. Er is sprake van: Gelijkwaardige Deelname: voor de kinderen is duidelijk...

24 april 2017

Veilige Omgeving als basis

Kenmerken van een veilige omgeving zijn Vertrouwen, Fouten maken mag en een Goede relatie. De eerste weken van het schooljaar kenmerken zich door de grote aandacht voor groepsvorming. We noemen deze...

24 april 2017

Wat is Boeiend Onderwijs?

Boeiend onderwijs hoort bij de onderwijsvernieuwing ‘natuurlijk leren’. Dit is gebaseerd op vijf disciplines: gemeenschappelijke visie: wat willen wij als school met zijn allen...

Boeiend Onderwijs brengt ons terug naar de passie van het lesgeven.

Door middel van diverse aspecten van het lesgeven zijn we ervan overtuigd dat de lesstof beter bij de kinderen beklijft. Het geeft de kinderen en ons plezier in het volgen en geven van de lessen. Kijkt u met ons mee hoe we de kinderen boeien?